Riport Dr. Lazáry Áronnal

– Mit is jelent a Research Commisson?

Ez a testület az AOSpine vezető, döntéshozó bizottsága kutatási kérdésekben, összesen 11 taggal a világ különböző részeiről.

– Milyen szerepe van a bizottságnak az AOSpine-on belül?

Az AOSpine a legnagyobb gerincsebészeti szakmai szervezet a világon, összesen 6 000 taggal. Ugyanakkor az AOSpine képzéseken, on-line és személyes konferenciákon eddig 30 000 gerincgyógyászattal, gerincsebészettel foglalkozó szakember vett eddig részt. A növekvő szakmai szervezetben kb. 10 éve fogalmazódott meg az igény, hogy a gerincsebészeti (klinikai) kutatásokban is vezető nemzetközi szereplővé váljon. Ezt az ún. Knowledge Forumok (tudásfórumok) rendszerének megálmodásával és megszervezésével Luis Vialle, akkori elnök teremtette meg. A Knowledge Forumok rendszere 5 olyan 6-8 fős nemzetközi bizottságot jelent, ami az adott gerincbetegség-csoport köré szerveződő kutatásokat az AOSpine-on belül szervezi, bonyolítja, facilitálja. A Research Commission a Knowledge Forumok vezetőiből és a regionális (földrészek szerinti) kutatási vezetőkből (ún. Research Officer) áll és szerepe az AOSpine-on belül zajló kutatási stratégia meghatározása, a források allokálása, az eredmények terjesztésének segítése.

– Egyedüli magyarként vesz részt ebben a munkában?

A nemzetközi bizottságban igen, de ezt a lehetőséget nagyban köszönhetem annak, hogy korábbi munkahelyi vezetőmet, Varga Péter Pál főorvos urat a rendszer megalapításakor felkérték a daganatokkal foglalkozó tudásfórumban való részvételre. Az itt elindított klinikai kutatások szervezése és lebonyolítása mellett egyre aktívabban vettem részt a tudásfórumok munkájában, az AOSpine szervezte oktatási tevékenységek mellett. Az európai regionális szervezet kutatási vezetőjének való megválasztásomban közre játszott az is, hogy a magyarországi AOSpine tagszervezetben (Rónai Márton és Veres Róbert tisztségviselőkkel) sikeres és jó visszhangú nemzetközi képzéseket bonyolítottunk le az elmúlt 5 évben.

– Milyen mértékű források felett diszponál a Research Commission?

Az AOSpine kutatási kerete éves szinten dollármilliókban mérhető, azonban az egész, fent említett struktúrát ebből kell üzemeltetni, ami jelentős forrásokat igényel, még úgy is, hogy a regionális illetve országos bizottságok tisztségviselői feladataikat társadalmi munkában

végzik. Fontos mérföldkő lehet, hogy idén a vezetésemmel az AOSpine-t a tumor tudásfórumon keresztül be tudtuk vonni az Európai Uniós kutatás-fejlesztési pályázati rendszerekbe, ami – ha sikerrel zárul – megnyithatja a kaput az ún. transzlációs kutatások végzése felé.

– Ez pontosan mit jelent?

Az AOSpine alapvetően klinikai kutatásokra koncentrál, hiszen tagjai gerincsebészek. Ebben nagyon sikeres, de kevés a kapcsolat az ún. alapkutatást végző akadémiai, egyetemi intézetekkel. A szóban forgó EU-s pályázatot olyan témában írtuk (15 konzorciumi tag részvételével), ahol a fontos alapkutatási lépések eredményeit átfordítjuk a klinikumba és a projekt végére a betegellátást közvetlenül befolyásoló, a protokollokat részben újraíró szellemi eredmények születnek.

– Miért fontos a gerincsebészek bevonása a tudományos kutatásokba?

Az orvoslás, azaz az orvostudomány fejlődése elképzelhetetlen aktív kutatás-fejlesztés nélkül. A modern – de még a hagyományos vagy nem nyugati típus – gyógyászat módszerei, eszközei mind valamilyen kutatási tevékenység eredményeként terjedtek el, segítik emberek millióit nap mint nap. A tökéletes gyógyászat azt jelentené, hogy minden hozzánk forduló beteget meg tudunk gyógyítani. Ez nem érhető el a legtöbb területen, azonban a gyógyítás hatékonyságának és biztonságosságának növelése érdekében tudományos tevékenységet kell folytatni. Máshogy nem megy a gerincsebészetben sem. Az elmúlt évtizedek azt is bebizonyították, hogy sokkal eredményesebb a gerincsebészeti kutatás-fejlesztés, ha a gerincsebészek aktívan részt vesznek benne, kollaborálnak az akadémiai kutatókkal, mérnökökkel.

– Mennyire tudnak a hazai gerincsebészek csatlakozni ehhez a tevékenységhez?

A magyar gerincsebészeti tudományos aktivitás a régióban kimagasló. Kutatási eredményeinket publikáló közleményeinket olvassák, ismerik pl. az AOSpine Research Commission tagjai is és jól ismertek vagyunk az ún. out-of-the-box gondolkodási képességünkről, amikor egy-egy témát, problémát a többiektől, a fősodortól eltérő módon közelítünk meg. Arra is büszkék lehetünk, hogy a közel 15 éve elhatározott stratégiánk, miszerint az Országos Gerincgyógyászati Központot, nemzetközi gerinctudomány-központtá fejlesztjük sikeresnek bizonyult, amit az AOSpine-ban betöltött szerepünk is visszajelez. Az európai és így a magyar sebészek aktív részvételének segítésére fogjuk a következő években fejleszteni az ún. regionális munkacsoportok (study groups) rendszerét, amelyeken belül – az AOSpine aktív támogatásával – összekapcsoljuk a különböző országokban dolgozó, hasonló érdeklődési körrel rendelkező, kutatásban aktívan részt venni kívánó sebészeket, hogy együtt hozzanak létre sikeres projekteket. A bizottságban eltöltött 3 évben ennek a rendszernek a kiépítése és működtetését határoztam meg elsődleges feladatomként.

– Milyen területeken várhatóak fontos eredmények a gerincsebészeti kutatásokban?

Technológiai téren nagy ütemben fejlődik a robotika, a 3D nyomtatás és az ún. minimálisan invazív gerincsebészet. Biztos, hogy az onkológiai kezelések fejlődése további jelentős eredményekhez vezet a gerincdaganatok kezelése terén is, de én a legtöbbet a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásától várom. A fájdalom, a diagnosztika, a rizikóbecslés és a betegspecifikus-terápia kutatás-fejlesztésében lehetnek olyan elemek, ahol az MI megváltoztatja a korábbi betegellátási paneleket. Büszkék vagyunk rá, hogy intézetünk munkacsoportjával számos fent felsorolt területen végzünk tudományos tevékenységet.

 

Budapest, 2022.09.14.